Timberland Securities Investment plc - Kötvények.

Különböző futamidejű kötvényeink1 minden befektetési időhorizonton érdekes alternatívát jelenthetnek. Kérjük, vegye figyelembe a kötvény megszerzése előtt a termék piaci lehetőségeit, kockázatait és esetleges költségeit. Az adott termék4 piaci lehetőségei3, kockázatai3 és esetleges költségei3.

Timberland Securities Investment plc kötvény

Futamidő: 3 év, kamat: évi 6,75 %

WKN TS5C3C / ISIN DE000TS5C3C9

3 éves futamidő (2021-ig)

6,75% éves kamat

10 millió euró volumen

Gyűjtő letét

Kamatfizetési határidők:
02.15., 05.15., 08.15., 11.15.

Címlet: 1.000 euró

Timberland Securities Investment plc kötvény

Futamidő: 4 év, kamat: évi 6,85 %

WKN TS5C4C / ISIN DE000TS5C4C7

4 éves futamidő (2022-ig)

6,85% éves kamat

10 millió euró volumen

Gyűjtő letét

Kamatfizetési határidők:
02.15., 05.15., 08.15., 11.15.

Címlet: 1.000 euró

Timberland Securities Investment plc kötvény

Futamidő: 5 év, kamat: évi 6,95 %

WKN TS5C5C / ISIN DE000TS5C5C4

5 éves futamidő (2023-ig)

6,95% éves kamat

10 millió euró volumen

Gyűjtő letét

Kamatfizetési határidők:
02.15., 05.15., 08.15., 11.15.

Címlet: 1.000 euró

Sorozat (2018/2021)

Sorozat WKN ISIN Futamidő Névleges kamatláb Kamatfizetési határidők Célpiac
1. sorozat (2018/2021) TS5C3C DE000TS5C3C9 30.11.2018 – 15.11.2021 6,75% negyedévente
(02.15., 05.15., 08.15., 11.15.)
Célpiac meghatározása
Tőzsdei kereskedés: München

Sorozat (2018/2022)

Sorozat WKN ISIN Futamidő Névleges kamatláb Kamatfizetési határidők Célpiac
1. sorozat (2018/2022) TS5C4C DE000TS5C4C7 30.11.2018 – 15.11.2022 6,85% negyedévente
(02.15., 05.15., 08.15., 11.15.)
Célpiac meghatározása
Tőzsdei kereskedés: München

Sorozat (2018/2023)

Sorozat WKN ISIN Futamidő Névleges kamatláb Kamatfizetési határidő Célpiac
1. sorozat (2018/2023) TS5C5C DE000TS5C5C4 03.11.2018 – 02.11.2023 6,95% negyedévente
(02.15., 05.15., 08.15., 11.15.)
Célpiac meghatározása
Tőzsdei kereskedés: München

Kötvény sorozatok 2017 (már nem jegyezhető – csak tájékoztató jelleggel)

Sorozat WKN ISIN Futamidő Névleges kamatláb Kamatfizetési határidők

5. sorozat (2017/2020)

TS5C3B

XS1649889885

01.04.2017 –
31.03.2020

6,75% negyedévente
Tőzsdei kereskedés: Frankfurt
München
Stutgart

Kötvény sorozatok 2017 (már nem jegyezhető – csak tájékoztató jelleggel)

Sorozat WKN ISIN Futamidő Névleges kamatláb Kamatfizetési határidők

5. sorozat (2017/2022)

TS5C5B

XS1649890545

01.04.2017 –
31.03.2022

6,95% negyedévente
Tőzsdei kereskedés: Frankfurt
München
Stutgart

Kötvény sorozatok 2017 (már nem jegyezhető – csak tájékoztató jelleggel)

Sorozat WKN ISIN Futamidő Névleges kamatláb Kamatfizetési határidő

5. sorozat (2017/2022)

TS5C3B

XS1649889885

01.04.2017 –
31.03.2020

6,75% negyedévente
Tőzsdei kereskedés: Frankfurt
München
Stutgart

A Timberland Finance1 bejegyzett védjegy. A kötvények kibocsátója a Timberland Securities Investment plc.

Tájékoztatás a célpiac elemzéséhez

Értékpapír: 1. sorozat  (2018/2021)
WKN: TS5C3C
ISIN: DE000TS5C3C9

 

Értékpapír: 1. sorozat  (2018/2022)
WKN: TS5C4C
ISIN: DE000TS5C4C7

 

Értékpapír: 1. sorozat  (2018/2023)
WKN: TS5C5C
ISIN: DE000TS5C5C4
Célpiaci jellemző Megjelenés Negatív célpiac
Ügyfélkategória A legmagasabb védelmi szintű ügyfelek
Professzionális ügyfelek
Alkalmas másik fél
Ismeretek és/vagy tapasztalatok Alapismeretekkel és / vagy tapasztalattal rendelkező ügyfél
Pénzügyi veszteségtűrő képesség a befektetett tőke teljes elvesztéséig
A pénzügyi eszköz kockázati értékelése 2
Kockázati és megtérülési profil Befektetési célok
Befektetési célok Vagyon felhalmozása / befektetése általánosságban
Befektetési időhorizont Rövid távú
Középtávú
Hosszú távú
Ügyféligények Nincs különleges korlátozás
Értékpapír: 1. sorozat  (2018/2022)
WKN: TS5A4C
ISIN: DE0000TS5A4C9
Célpiaci jellemző Megjelenés Negatív célpiac
Ügyfélkategória Magán ügyfelek
Professzionális ügyfelek
Alkalmas másik fél
Ismeretek és/vagy tapasztalatok Alapismeretekkel és / vagy tapasztalattal rendelkező ügyfél
Pénzügyi veszteségtűrő képesség nincs, illetve csak a befektetett tőke csekély mértékű vesztesége
A pénzügyi eszköz kockázati értékelése 2
Kockázati és megtérülési profil 2: Alacsony megtérülés / csekély mértékű árfolyamingadozás
Befektetési célok Vagyon felhalmozása / befektetése általánosságban
Befektetési időhorizont Rövid távú
Középtávú
Hosszú távú
Ügyféligények Nincs különleges korlátozás

1 A kötvények kibocsátója a Timberland Securities Investment plc. Amennyiben a tájékoztató és/vagy marketing dokumentumokban a „Timberland Finance“-re történik hivatkozás, akkor a bejegyzett védjegyről van szó.
2 A jelen értékpapír tájékoztató nem kötelező érvényű, és a teljesség igénye nélkül készült. A jelen weboldal sem ajánlat, reklám, javaslat, pénzügyi vagy egyéb tanácsadás, sem értékpapírok vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos vételi vagy eladási ajánlat vagy felhívás célját nem szolgálja, hanem kizárólag a termékek leírására és (az esetleges törvényben meghatározott) tájékoztatási célokra szolgál.
3 Az értékpapírt/értékpapírok megvásárlása előtt olvassa el az adott alaptájékoztatót (az esetleges kiegészítésekkel együtt). Az adott alaptájékoztató (az esetleges kiegészítésekkel együtt) részletes tájékoztatást és kockázati információkat tartalmaz az adott értékpapírral kapcsolatban (ideértve a felmerülő kockázatokat és költségeket). A kibocsátó értékpapírjaiba történő befektetés komoly jogi és adózási következményekkel, valamint befektetési kockázattal járhat. Ezért a befektetés előtt szaktanácsadás szükséges. A befektetők számára ajánlott, hogy kérjenek tanácsot az adótanácsadói szakmák egyikéhez tartozó személytől az adott értékpapír/értékpapírok megszerzésének, tartásának, beváltásának és értékesítésének adójogi következményeit illetően. Az egyes ajánlattételi országokban adóköteles befektetőkre vonatkozó, az adott értékpapír/értékpapírok adójogi kezelésével kapcsolatos információk megtalálhatók a vonatkozó alaptájékoztatóban (és az esetleges kiegészítésekben). A befektetési döntéssel kapcsolatban kizárólag az adott értékesítési tájékoztató (alaptájékoztató az esetleges kiegészítésekkel együtt), valamint a mindenkori végleges feltételek (együttesen „Ajánlati dokumentumok“) kötelező érvényűek, amelyekben közelebbi információt is talál az adott értékpapírra vonatkozó esélyekről és kockázatokról, és amelyeket ingyenesen beszerezhet a jelen weboldal egyedüli üzemeltetőjétől, a Timberland Invest Ltd., Aragon House, St. George’s Park, St. Julian’s, STJ 3140, Málta („Timberland Invest“) cégtől, mint a kibocsátó Timberland Securities Investment plc értékesítési képviseletétől. Ezt az ajánlati dokumentációt beszerezheti továbbá a Timberland Capital Management GmbH, valamint a Timberland Investment GmbH, Hüttenallee 137, 47800 Krefeld, Németország cégektől is, vagy ingyenesen letöltheti a www.timberlandsecurities.com oldalról. A befektetési döntésnek minden esetben a teljes tájékoztató, valamint az adott végleges feltételek befektető általi vizsgálatán kell alapulnia. A Timberland Invest Ltd. a kibocsátó Timberland Securities Investment plc értékesítési képviselete („Distribution Agent“). A kibocsátó minden esetben egy a Timberland Invest Ltd. cégtől és annak értékesítési partnereitől, pl. a Timberland Capital Management GmbH-tól, valamint a Timberland Investment GmbH-tól független társaság. Az értékek korábbi alakulásával kapcsolatos adatok, a szimulációk, tesztek vagy prognózisok minden esetben a múltbeli eseményeken alapulnak, és nem a jövőre vonatkoznak, így ezekből nem lehet következtetni a jövőbeni hozamokra. A költségektől mentesített teljesítményre vonatkozó esetleges adatok figyelembe veszik azokat a költségtételeket, amelyek az adott vagyonrész terhére keletkeznek, kivéve a befektetői szintű tranzakciós költségeket (pl. külső letéti költségek gyűjtő letétként őrzött értékpapírok esetén). A jövőbeni teljesítményre és az árak alakulására vonatkozó előrejelzések alapját képező korábbi árfolyamalakulás nem ad kielégítő alapot, és így nem jelent garanciát.
4 Ajánlatok az ajánlattételi időszakban az Osztrák Köztársaságban, a Horvát Köztársaságban, a Ciprusi Köztársaságban, a Cseh Köztársaságban, a Francia Köztársaságban, a Német Szövetségi Köztársaságban, Magyarországon, az Ír Köztársaságban, a Luxemburgi Nagyhercegségben, az Olasz Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, Romániában, a Szlovák Köztársaságban, A Szlovén Köztársaságban, a Spanyol Királyságban és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában (Liechtensteinnel együtt az „Ajánlattételi országok“) bármely személy részére adhatók. Egyes ajánlattételi országokban az adott értékpapír esetleges bejelentésétől függően nyilvános ajánlattétel is történhet. Más EU/EGT országokban az ajánlattétel az ajánlattételi időszakban csak a tájékoztató közzétételi kötelezettségétől mentesen történhet a 2003/71/EK irányelv keretében, az adott országokban történő megvalósításnak megfelelően. Minden jogrendben (ideértve a nyilvános ajánlattételi országokat is) az ajánlattételi időszakon kívül csak a tájékoztató közzétételi kötelezettségétől mentesen történhet ajánlattétel a 2003/71/EK irányelv keretében, az adott országokban történő megvalósításnak megfelelően.